Ballet D

*met ervaring

In deze les werken we verder op de basis vanuit de les ballet C. Hier wordt er hard aan verdere techniek gewerkt. Sommige dansers starten hier reeds met spitsen. Hier wordt er gestart met spitsen.

Onze balletlessen staan garant voor kwaliteit. Op verschillende niveaus worden de dansers van jongs af aan opgeleid tot ballerina's. Elke 2 jaar is er een verplicht ballet examen, zodat dansers en ouders een goed overzicht krijgen van de evolutie van hun kind. Elke periode krijgen de kinderen een verslag of evaluatie mee naar huis.
Vanaf 6 jaar (1ste lj) worden de basisprincipes van het ballet, een solide basis gelegd om zich verder te ontwikkelen in een van de mooiste dansstijlen ter wereld. 
Standaard zit je 2 jaar in dezelfde groep.
Na je eerste jaar krijg je een evaluatie en aan het einde van het 2de jaar een examen om door te gaan naar het volgende niveau. 

LESDAGEN

ZATERDAG

 LESUREN

14:30


EXTRA INFORMATIE

  • UNIFORMLES
  • Het uniform is steeds proper en in orde
  • Haar in een balletdot. 
  • Balletexamens VERPLICHT

Verboden te filmen | geen foto's | geen eigen dranken | gsm op stil