DANZATELJEE  CARE PLAN


Corona. Minder werk of zelfs géén werk meer...  Minder loon en dezelfde kosten...  Het leven is niet altijd even gemakkelijk.
Financiële problemen of een tijdelijke financiële situatie kan zijn weerslag hebben op al je andere plannen.
Je hobby's, je vrije tijd en de normale gang van zaken in je leven.

Omdat hobby's toch wel nodig zijn om je gedachten te kunnen verzetten, hebben we bij Danzateljee een specifiek fonds opgericht, waaruit mensen - die het nodig hebben - eventjes wat ademruimte kunnen halen. Namelijk het Danzateljee Care Plan.

We leggen een aparte 'spaarpot' aan voor alle mensen die moeilijkheden zouden ondervinden om de eindjes aan elkaar te knopen.
Dankzij de giften van onze bestaande leden, nieuwe leden en zelfs sympathisanten of ondernemingen, trachten we een kleine hulp te bieden waar nodig.


Wil jij ook graag bijdragen aan dit fonds?

Scan de QR code en kies zelf het bedrag dat wenst te doneren aan ons Danzateljee Care Plan.

Zo kunnen we anderen helpen waar nodig en ondersteuning bieden aan zij die dat het meest nodig hebben.

Vermeld wel zéker "Care Plan" in de omschrijving.

Doe je liever zélf een overschrijving?  Stort dan jouw gift op rekening BE72 0015 4824 7716 met de mededeling "Care Plan"