COVID-19 UPDATE 28/10/2020

Beste Danzateljee-leden,

Verwarring alom! Vanmorgen kregen we het bericht dat, in tegenstelling wat minister Ben Weyts eerder deze week verkondigde, alle sportactiviteiten moeten worden geannuleerd voor ALLE LEEFTIJDEN! Dat betekent dat dat we al zeker vanaf vandaag tot 22 november al onze activiteiten moeten stopzetten dus ook voor -12 jarigen. De spelregels veranderen blijkbaar dagelijks maar we laten jullie niet in de steek! Na overleg met onze docenten laten we jullie zo snel mogelijk weten hoe we de lessen kunnen verderzetten!

We geven niet op en blijven er ook NU voor jullie zijn!

We houden eerstdaags een crisisoverleg met ons docententeam over hoe we deze maatregelen voor de +12 danslessen gaan aanpakken. We hebben al alles in het werk gesteld om de lessen online verder te zetten. Meer informatie hierover volgt snel.

Deze maatregelen gelden al minstens voor 3 weken, zonder tegenbericht vanuit de Vlaamse / Federale regering, dus tot en met 22 november 2020

Zorg goed voor jezelf en anderen!

Groetjes vanwege het ganse Danzateljee-team

COVID-19 UPDATE 19/10/2020

Beste ouders en dansers,

Sinds vorige week geldt code Oranje voor de sport maar gelukkig kunnen voorlopig alle danslessen nog plaatsvinden. Sinds vorige vrijdag zijn er echter nog extra maatregelen getroffen door de federale regering :

 

- CAFETARIA GESLOTEN DUS OOK GEEN PUBLIEK!

Dit is de grootste verandering! Tot nader order zullen geen ouders meer toegelaten zijn, ook niet voor kleuters! Wij organiseren daarom ophaalmomenten voor kinderen (t.e.m. 6 jaar). Eén ouder (of verantwoordelijke) brengt zijn/haar kind binnen en wacht op de stippen op de grond en schuift door naar de registratietafel (staat aan het einde van de bar). Daar worden de kinderen geregistreerd en opgevangen door één van onze juffen die ook jassen en schoentjes zal uitdoen en het kind naar de danszaal zal brengen. Kom zeker op tijd want dit alles neemt enige tijd in beslag! Na de les volgt dan hetzelfde scenario in omgekeerde volgorde: de kinderen (met jas en schoenen) worden aan de registratietafel terug aan de ouder teruggegeven die onmiddellijk de dansschool verlaat via de aangegeven route. Alle kids +7j komen alleen binnen en begeven zich naar de danszaal waar de docent hen opwacht. In de (omgevormde) cafetaria kunnen zij hun spullen kwijt op de daarvoor voorziene stoelen. Ook in de bovenzaal worden stoelen voorzien waarop iedereen zijn spullen kwijt kan.

- MONDMASKERS & SOCIAL DISTANCE

Voor alle 12+ers blijft het mondmasker ten allen tijde verplicht tijden verplaatsingen in de dansschool maar niet tijdens de danslessen! Berg, indien mogelijk, je mondmasker op in je kleding zodat je bij het beëindigen van de les je mondmasker onmiddellijk terug kan opzetten! Probeer zoveel mogelijk de 1,5m regel te handhaven in de dansschool, voor- tijdens en na de lessen. Les gedaan betekent ook meteen de dansschool verlaten!

- TOILETTEN EN KLEEDKAMERS GESLOTEN

Toiletten kunnen een belangrijke bron van besmetting zijn. Ga daarom zoveel mogelijk voor de les thuis naar het toilet en beperk het gebruik in de dansschool! Onze toiletten kunnen enkel in hoogste nood worden gebruikt!

De huidige protocollen voor sport en cultuur gelden nog tot deze vrijdag 23/10. In de loop van deze week worden die protocollen herbekeken om ze in overeenstemming te brengen met de algemene coronabarometer. Mogelijk zijn er dus vanaf a.s. zaterdag nog wijzigingen mogelijk. We bezorgen jullie die info uiteraard zo snel mogelijk!

Ons team doet er alles aan om het virus uit onze dansschool te houden. Tot nu toe is dat gelukt, dankzij jullie medewerking! We hebben een verluchtingssysteem, zowel boven als beneden, dat een constante stroom van verse lucht aanvoert, hierdoor kan het in de zaal koud zijn tijdens de lessen. Tijdens de wintermaanden kan je je hier best naar kleden. Achter de schermen sturen we onze werking constant bij om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Het Danzateljee-team

COVID-19 UPDATE 01/09/2020

Met verbazing en vol ongeloof kregen we op 1 september, recht op de middag,  een extra update vanuit Sport.Vlaanderen (overkoepelende organisatie Sport), dat de maatregelen voor SPORT - waaronder DANS wéér verstrengen.
Het betreft een zeer onduidelijke communicatie tussen de verschillende instanties over het al dan niet gebruiken van 10m2 per persoon per sportles.  Omdat dansen (solo) niet aanzien werd als een contactsport was er enkel 1,5m afstand nodig in de danslessen. Dit resulteert in een maximumcapaciteit in onze beide zalen van 25 dansers per les + 1 docent
Zoals bij elke dansschool en -club startten we met een positieve vibe, veel goesting en  een brede lach op ons gezicht, met de inschrijvingen en proeflessen.
Op 1 september kregen we dus een update dat voor alle +12 sporten - alsook dans -  tòch de maatregelen van 10m2 per danser verplicht wordt. Dit resulteert in een maximumcapaciteit in onze beide zalen van 16 dansers per les + 1 docent (+12 jaar)

Een klap in ons gezicht, want in sommige lessen zijn er al meer inschrijvingen binnen dan de maximum van 16.... 
Hoe we dit gaan oplossen en wat dat betekent voor onze toekomst is momenteel nog niet duidelijk. We hopen nog op een versoepeling en aanpassing zodat we met iedereen terug van start kunnen gaan en in een veilige en ontsmette omgeving kunnen dansen. 

Uiteraard, wat de beslissing ook wordt, we MOETEN ons houden aan deze voorwaarden die veel te laat aan de sportclubs zijn doorgegeven. 
De huidige maatregelen omtrent hygiëne, binnen en buitengaan, cafetaria, kleedkamer en timing van de lessen blijven uiteraard gelden. (zie update 23/08/2020)

COVID-19 UPDATE 23/08/2020

Op maandag 7 september 2020 start het nieuwe dansseizoen met 2 proeflessenweken voor nieuwe cursisten (volgens het lesrooster en na reservering!).
Alle reeds ingeschreven leden moeten op deze lessen NIET aanwezig zijn! Deze zijn enkel voor nieuwe, nog niet ingeschreven leden! Vanaf  21 september starten dan de reguliere danslessen voor iedereen!  Wij hebben er ontzettend veel zin in en kijken er positief naar uit. Nu zal het niemand ontgaan zijn dat het coronavirus, na een stijging, wel weer een beetje afzwakt maar zeker nog niet is verdwenen. Wij als dansclub willen er dan ook alles aan doen om het coronavirus buiten de deur te houden en daar hebben wij jullie voor nodig! We hebben de volgende regels opgesteld en verwachten dat iedereen zich hieraan houdt om er zo met elkaar voor te zorgen dat Danzateljee open kan blijven en dat we met z’n allen gewoon kunnen blijven dansen! Jullie gezondheid en die van onze docenten is van groot belang en daarom zullen we streng toezien op onderstaande veiligheidsmaatregelen: 

Regels, maatregelen & protocol:

 • Het dragen van een MONDMASKER (+12j) is verplicht bij het betreden van het gebouw en in de gemeenschappelijke ruimtes zoals het onthaal en de toiletten. Enkel tijdens de les hoef je geen mondmasker te dragen, maar het staat je uiteraard vrij dit toch te doen.
 • Iedere dansles stopt 5 minuten eerder. Zo kan de leswissel soepel verlopen en kan de docent tussendoor schoonmaken.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de start van de les.
 • Kom in danskleding naar de dansles.
 • Zorg dat je thuis al even naar de wc bent geweest.
 • Desinfecteer je handen bij het binnenkomen en buitengaan.
 • Blijf thuis bij verkoudheid of andere (milde) klachten! Dit geldt ook voor onze dansdocenten. Wij hopen dat wij in dat geval vervanging kunnen regelen maar hopen op jullie begrip wanneer dit niet lukt. Bij lesuitval mailen en/of SMS’en we jullie dus kijk daarom voor de dansles altijd even je email/berichten na.
 • Positief geval in de familie? Blijf thuis! Is die persoon of een familielid bij ons geweest tijdens het dragen van het coronavirus? Onmiddellijk melden! Wij gaan hier uiterst zorgvuldig mee om, maar kunnen op deze manier wel anderen op de hoogte brengen dat zij wellicht in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Zo proberen we het met z’n allen onder controle te houden!
 • Ouders zijn normaal altijd van harte welkom in de cafetaria. Toch willen wij dit nu zoveel mogelijk beperken. Zet daarom bij voorkeur de danser voor de deur af. Voor peuters en kleuters beperken we het aantal toeschouwers tot 1 volwassene per kind.  Zij dienen een naam, emailadres en tel.nr. achter te laten ivm met contacttracing. In de cafetaria mag je enkel zitten op de aangegeven zitplaatsen en de stoelen mogen niet verplaatst worden. Aan de bar kunnen drankjes worden aangekocht. 
 • Wil je als danser of ouder even persoonlijk contact met de docent? Het handigste is om even een afspraak te maken via email: info@danzateljee.com. Aarzel niet wanneer je dit nodig acht! We contacteren je graag!
   
  En als laatste…
 1. Respecteer de SOCIAL DISTANCE op elk moment, maar ook tijdens de dansles. Er zijn vloermarkeringen op 1,5 meter afstand, dus gelieve hier rekening mee te houden en jouw plaats regelmatig te checken. Dit geldt enkel voor +12j…
 2. Na de dansles gaat iedereen meteen naar buiten. Nakeuvelen in de zalen en/of cafetaria is jammer genoeg momenteel nog niet toegelaten.

Wijzigingen op bovenvermelde maatregelen zijn steeds mogelijk en worden per email gecommuniceerd. Wij volgen alles op de voet via de Veiligheidsraad en onze dansfederatie DANSSPORT VLAANDEREN. Check daarom regelmatig je email!

Doe dit alles voor jezelf, je vrienden en familie en voor ons allemaal, zodat we kunnen blijven dansen en hopelijk wordt het ooit terug zoals het vroeger was……..

We kijken ernaar uit alle dansers en danseressen weer in onze zalen te ontvangen en er een fijn dansseizoen van te maken!

Het Danzateljee-team

COVID-19 UPDATE 12/08/2020

 • Dansgroepen -12: geen beperkingen
 • Dansgroepen + 12 & +18 : maximum 10 dansers, dansdocent exclusief + 1,5m afstand tussen elkaar
 • Koppeldansen (swing): maximum 5 koppels per les, dansdocent verplicht met mond-neusmasker en 1,5m afstand tussen de koppels
 • Dreumesdans: max. 5 kindjes + 1 ouder, mond-neusmasker verplicht. 

Ondertussen zijn onze inschrijvingen gestart. Sommige +12 en +18 groepen zitten al boven de 10 ingeschreven leden. Hoe we dit gaan oplossen, is nog de vraag. We beraden ons bij onze Federatie Danssport Vlaanderen. We hopen dan ook ten zeerste dat de lokale cijfers sterk genoeg dalen om terug meer dansers per les te kunnen toelaten. Deze maatregelen gelden alvast tot 25 augustus 2020. 
We roepen iedereen op tot het naleven van de maatregelen, zodat wij als dans- en sportclub kunnen blijven bestaan. Met deze aantallen per les zien we de toekomst financieel zeer, zeer somber tegemoet. 

We weten nog niet of de proeflessen kunnen doorgaan, vermits we dus rekening moeten houden met de max. toegelaten dansers /les.

Belangrijke agendapunten:

 • 07/09  start proeflessen week 1 
 • 14/09 start proeflessen week 2 (€10 per les)
 • 21/09 start dansjaar.

Momenteel werken we zeer hard aan de overzetting tussen beide ledenbeheer systemen. We hopen op uw geduld. Alle informatie moet handmatig worden overgezet en dat neemt veel tijd in beslag. 

MAATREGELEN DIE VERPLICHT GENOMEN MOETEN WORDEN

 • Bij binnenkomen en ophalen draagt iedereen +12 jaar een mondmasker (ook de dansers!!) >Tijdens de les hoef je je mondmasker niet aan te doen (+12 jaar)
 • Ouders kunnen helaas niet blijven kijken naar de lessen, zetten hun kinderen af aan de dansvloer, met 1,5m social distance
 • De cafetaria is nog steeds gesloten, de bar is open voor het aankopen van een drankje (meeneem)
 • De kleedkamer is nog steeds gesloten
 • Toiletten zijn geopend en moet je zelf na elk gebruik ZELF desinfecteren. 
 • Na de dansles onmiddellijk terug vertrekken
 • Elke dansles duurt 45 min ipv 50 of 60 minuten > Na elke groep moet de vloer, de spiegel, de handvaten, bar, … GEDESINFECTEERD worden.
 • Reserveren voor je les = verplicht. Geen reservatie = geen dansles 
 • Reserveren kan tot 12u vóór aanvang van de dansles
 • Je kan op je lesdag zelf enkel nog telefonisch reserveren op 0497/67.30.33
 • Bij 5 leerlingen of minder per les, laten we de les niet doorgaan. 
 • Elke les heeft een max. capaciteit van 20 personen: 19 dansers + 1 docent
 • Kan je niet meer reserveren = les is reeds volzet
 • Sommige uren worden ontdubbeld bij max. capaciteit en zijn enkel telefonisch te reserveren > 0497/67.30.33

PROTOCOL

 1. Bij binnenkomen handen ontsmetten
 2. Wachten aan de dansvloer in één van de 2 zones  (wordt aangewezen bij aankomst)
 3. Wij houden te allen tijden 1,5m afstand
 4. Ouders vertrekken bij start dansles
 5. Bij einde dansles (45 min!) wachten de dansers in hun zone
 6. Handen worden opnieuw ontsmet bij buitengaan van de dansles
 7. Dansers worden begeleid naar de deur en meegegeven aan de ouder/voogd die BUITEN wacht


#keepsafe
#crushtehcurve
#nognietvoorbij
#corona2020