Kleuterballet 2

°2017 - °2016 - °2015

Hier komen de kleuters in contact met de beginselen van ballet. Spelenderwijs leren ze de teentjes gebruiken, hun voetjes juist te zetten en hun armen mooi te plaatsen. Hier mogen onze ballerino's en ballerina's aandoen wat ze willen. Mooie tutu's danskleedjes, ze mogen echte prinsen en prinsessen zijn. 

LESDAGEN

ZATERDAG

 LESUREN

09:00

KLEDIJ

Onze kleuters mogen aandoen wat ze willen, maar zorg ervoor dat ze zélf kunnen gaan plassen, zonder hulp van mama/papa. Geen ingewikkelde tutu's dus!


EXTRA INFORMATIE

Als ze 6 worden of naar het eerste leerjaar gaan én hun kleuterdiploma* bereikt hebben, mogen ze over naar de volgende groep: ballet A

* kleuterdiploma: Een diploma'tje dat de kleuters moeten behalen alvorens over te gaan naar de volgende groep.


Verboden te filmen | geen foto's | geen eigen dranken | gsm op stil


HUIDIGE CORONA MAATREGELEN VOOR DEZE LES

  • Ouders mogen binnenkomen om hun kinderen af te zetten en op te pikken
  • Geen cafetaria
  • Geen dranken / koekjes nuttigen in het gebouw
  • Handen ontsmetten bij binnen - en buitengaan van de dansschool