BALLET

Onze balletlessen staan garant voor kwaliteit. In verschillende niveau's worden de dansers van kleins af aan opgeleid tot ballerina's. Elk jaar wordt er een balletexamen afgenomen, zodat dansers en ouders een mooi overzicht krijgen van de evolutie van hun kind. Juf Lize geeft ook op het einde van het dansjaar haar advies over in welke groep uw zoon/dochter het best terechtkomt. De kinderen krijgen elke periode een rapportje mee naar huis.
Onze balletlessen hebben per niveau een vast uniform. Elke niveau kent een andere kleur. Bij de start van elk dansseizoen wordt er een kledij verkoop gehouden waarbij u het juiste uniform kan bestellen. Informeer ernaar in de dansschool.

Info over onze uniformen, klik hier

Ballet beginners: 

Vanaf 6 jaar (1e lj) De basisprincipes van ballet, een stevige basis wordt gelegd om verder te kunnen gaan, te ontwikkelen in één van de mooiste dansstijlen ter wereld.

Ballet L1 & L2:  
Dit zijn de 2 volgende niveau's na ballet beginners. Uiteraard is hier de basiskennis vereist. L1 en L2 dansen apart aan de barre, in differentiatie, zodat elke groep op een consequente manier kan groeien. Ballet intermediate heeft een eigen uurtje en zijn al vergevorderde dansers. 

Ballet intermediate en pointes:
Dit niveau staat weer een trapje hoger. Alleen dansers met het juiste dansdiploma en advies van de docente kunnen hierin starten. Hier wordt ook alvast de basis gelegd in dansen op pointes (spitsen).