HUISREGLEMENT

 

Elk lid geeft blijk van kennis van het huishoudelijk reglement d.m.v. aanvaarding hiervan bij de inschrijving en aanvaardt hierdoor de vooropgestelde voorwaarden.

 

Afspraken:

 • Danzateljee vzw behoudt zich het recht om tarieven, lestijden, reglementen en voorwaarden te wijzigen. Dit wordt tijdig gemeld via de website;
 • De verantwoordelijkheid van de minderjarige leden valt onder de wettelijke vertegenwoordiger; 
 • De vereniging is niet verantwoordelijk voor schade of verlies aan kledij of andere persoonlijke bezittingen. Zowel in de dansschool, kleedkamers en rondom de dansschool; 
 • Persoonlijke, waardevolle bezittingen laten leerlingen beter thuis of kunnen tijdens de les opgeborgen worden in de zaal in de daarvoor bestemde kastjes – manden; 
 • Vergeten en verloren voorwerpen worden bijgehouden in een mand in de benedenzaal en worden op het einde van elk dansjaar weggegooid of geschonken aan een goed doel. Danzateljee vzw kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden; 
 • Bij geregeld voorkomen van ongepast, moeilijk gedrag (bijvoorbeeld te kort aan motivatie, brutaliteit, verbaal en/of fysiek geweld, …) wordt er een eerste maal mondeling contact opgenomen met de ouders van het lid of lid zelf (bij +16-jarigen). Het gedrag van het lid wordt na deze kennismaking geëvalueerd door de betrokken docent. Wanneer na een tweede, verwittiging geen verbetering kan vastgesteld worden, heeft de vereniging het recht dit lid uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld; 
 • Discriminatie en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd en zal uiteraard bestraft worden met het intrekken van het lidmaatschap tot gevolg en wordt het lid onmiddellijk de toegang tot de gebouwen ontzegd; 
 • Gsm-toestellen horen niet thuis in een dansles: zet deze op stil of af tijdens de les (ook ouders in de kantine!); 
 • Kauwgom is niet toegelaten in de dansschool. Gelieve deze dan ook in de vuilnisbak te deponeren en niet onder tafels en-of stoelen te plakken; 
 • Het nuttigen van alcohol is verboden onder de 18j en er geldt tevens een algemeen rook- en drugsverbod in onze gebouwen; 
 • Danzateljee vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen buiten de lestijden en/of verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen in en rond de dansschool. 

 

Gedragscode

 • Respect: waardering en collegialiteit
  • We laten iedereen in zijn waarde, ook al zijn we het niet eens met die persoon;
  • We respecteren de eigenwaarde en diversiteit van iedereen;
  • We praten mét elkaar en niet over elkaar.
 • Integriteit : eerlijkheid en betrouwbaarheid
  • We doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na;
  • We gaan vertrouwelijk met alle informatie om;
  • We respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit).
 • Professionaliteit: duidelijk procedures
  • We lossen problemen zo snel mogelijk op;
  • Elk probleem wordt professioneel behandeld;
  • We staan ervoor open om nieuwe dingen te leren.
 • Zorgzaamheid: aandacht en dienstbaarheid
  • We zijn vriendelijk tegen trainers en medecursisten
  • We geven onze grenzen aan;
  • We oordelen niet direct maar vragen na en trekken pas daarna conclusies.

 

Handelingsprotocol ethisch sporten: klik hier

 

Danskledij 

 • Het dragen van juwelen (uurwerken, oorbellen, kettingen, armbandjes, ringen, piercings,) is verboden tijdens de lessen, op wedstrijden en optredens. Lichamelijke schade aan het lid of andere leden door het dragen van juwelen tijdens de lessen valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging; 
 • Het dragen van makkelijke sportkledij is verplicht en verschillend per dansstijl:  Jazz: zwarte legging/ short en zwart topje Het dragen van dansslofjes of turnpantoffels met soepele zool zijn wenselijk. Basketters, pumps of zware sportschoenen zijn verboden; 
 • Klassiek ballet: de dansers dragen een uniform. Het uniform wordt beschreven op de website https://www.danzateljee.com/onze-dansschool/uniformen; 
 • Andere dansstijlen: comfortabele en sportieve kledij, sportschoenen; 
 • Lange haren worden steeds bij elkaar gebonden door middel van een elastiek en haarspeldjes zodat het gezicht vrij en steeds zichtbaar is; 
 • Het dragen van hoofddeksels is verboden tijdens de dansles. Hoofddeksels zijn enkel toegelaten in het kader van een dansstijl bv. breakdance, als deze expliciet door de docent wordt toegevoegd aan het geheel; 
 • Onze kleuters dragen geen rokjes(inkijk), kousenbroeken, verkleedkledij, schoolschoenen, slippers, Ugg's en varianten, bottines en/of laarzen maar een legging of sportief broekje, een T-shirt (eventueel trui) en dansen op blote voetjes of turnpantoffels; 
 • Zet je naam in je danskledij zodat je je spullen gemakkelijk terugvindt. 
 • Dansers kleden zich om in de kleedkamer. Gelieve deze dan ook netjes achter te laten. Enkel ouders van onze jongste dansertjes zijn toegelaten in de kleedkamer i.v.m. hulp bij het omkleden.

 

Danslessen 

 • Alle leden schrijven zich in de juiste leeftijdsgroep, tenzij de docenten dit anders voorstellen. Het niveau van de te volgen cursus is vrij te kiezen tenzij hiervoor selectiecriteria gelden. De docenten geven hierbij graag raad. Overstappen naar een andere/hogere groep is steeds in samenspraak met de desbetreffende docent; 
 • Inschrijvingsvoorwaarden vind je hier
 • Alle dansers komen op tijd naar de les : een goede start/ opwarming is belangrijk om blessures te voorkomen en de les niet te verstoren;
 • Voor een gesprek met de dansdocenten kan steeds een afspraak worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de docenten tijd verliezen voor of na een les; 
 • Docenten zijn vrij in hun artistieke keuzen binnen elke les. Dansers en/of ouders hebben hier geen inspraak in;
 • Ouders en begeleiders zijn enkel toegelaten in de danszaal om hun kinderen naar de les te begeleiden of hen te helpen indien ze jonger zijn dan 8 jaar; 
 • Laat steeds de danszaal netjes achter wanneer je ze verlaat: laat geen kledij, lege flesjes, enz. slingeren; 
 • Hand- voet- en/of mondafdrukken horen niet thuis op onze spiegels! 
 • Omwille van de wet op auteursrechten mogen onze choreo’s niet gebruikt worden voor andere doeleinden zoals voor schoolfeesten, evenementen, enz. Zij zijn eigendom van Danzateljee en het kopiëren ervan is verboden. Onze docenten spenderen veel tijd in het maken ervan en deze zomaar doorgeven aan anderen is respectloos; 
 • Bij afwezigheid verwittigt het lid de vereniging telefonisch of per email; 
 • Indien te veel leerlingen hun afwezigheid vooraf melden kunnen lessen samengevoegd of geannuleerd worden; 
 • Bij plotse onvoorziene afwezigheid van een docent worden de leden per e-mail en, afhankelijk van het tijdstip, ook per sms verwittigd
 • Er is geen compensatie of vervangende les voorzien indien de lessen niet kunnen doorgaan door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte docent, extreme weersomstandigheden, of indien zij op officiële feestdagen en schoolvakanties vallen; 
 • Wij geven jonge kinderen geen toelating om alleen de dansschool te verlaten: kom dus even binnen om je kind op te halen! 

 

Lesrooster

Het dansseizoen start op 11 september 2023 en loopt tot 4 mei 2024. Bekijk hier alvast het opgesteld lessenrooster. Het is enkel mogelijk om een proefles te volgen indien er nog vrije plaatsen zijn in de les. Aanmelden voor een proefles kan via de website.  

 

Kantine

 • Ruim zelf je tafel af in de kantine. Zo help je ons om alles netjes te houden voor de volgende gasten; 
 • Van ouders en begeleiders in de kantine wordt verwacht dat ze de lessen niet verstoren door luide conversaties. Ook verwachten we dat ze respect en sportiviteit aan de dag leggen t.o.v. andere dansers. Bij eventuele problemen, ongenoegen of frustraties kunnen ze zich steeds richten tot de verantwoordelijken van de dansschool.
 • Danzateljee vzw behoudt zich het recht om de toegang te ontzeggen bij niet naleving van bovenvermelde criteria. 

 

Privacy 

 • Wij voldoen aan de GDPR-regels en bijgevolg is het ten strengste verboden om zelf beeld-, video- en fotomateriaal van de dansers te maken. U kan hiervoor terecht bij onze privacyverklaring. Het gebruik van beeld- en geluidsapparatuur in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape enz.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan mits toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken; 
 • Sfeerbeelden die een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeven kunnen door leden van het Bestuur of door de door hen aangeduide personen genomen worden (video- en fotomateriaal) en mogen vrij gebruikt worden voor promotiemateriaal, website en social media. Indien hier bezwaar over bestaat, moet dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij inschrijving van het lid. Indien iemand een foto/beeld verwijderd wil zien kan deze contact opnemen met het Bestuur; 
 • Bij inschrijving vragen we persoonlijke gegevens: deze worden intern bijgehouden voor onze administratie. We respecteren je privacy, verkopen de gegevens niet door en sturen geen spam, beloofd! 

 

Auteursrecht 

 • Het logo van de vereniging kenmerkt de huisstijl en kan enkel gebruikt worden voor publicaties eigen aan de vereniging. Het logo mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen of aangepast worden zonder toestemming van de vereniging. 
 • Alle informatie op deze pagina is voorbehouden aan fouten en wijzigingen! 

 

© 2023 Danzateljee.com