* * * DANSKAMP AAN ZEE - Inschrijvingen staan open ! * * *

HUISREGLEMENT

 

Elke docent dient kennis te nemen van het huishoudelijk reglement en houdt zich aan de vooropgestelde voorwaarden.

 

 1. Algemeen. 
 •  Danzateljee vzw behoudt zich het recht om tarieven, lestijden, reglementen en voorwaarden te wijzigen. Dit wordt tijdig gemeld via de website
 •  We vinden beleefdheid een elementaire omgangsvorm. Zijn er dansers te laat in de les? Dan beslissen jullie wanneer ze aan de les mogen deelnemen.
 • Breng jullie facturen tijdig binnen, zodat onze boekhouding vlot kan opvolgen of alles gefactureerd is en de betalingen tijdig kunnen worden uitgevoerd.
 • De dansschool is niet verantwoordelijk voor schade of verlies aan kledij of andere persoonlijke bezittingen. Zowel in de dansschool, kleedkamers en rondom de dansschool. Persoonlijke, waardevolle bezittingen laat je beter thuis.
 • Indien je te maken krijgt met eender welke vorm van ongepast, moeilijk gedrag (bijvoorbeeld te kort aan motivatie, brutaliteit, verbaal en/of fysiek geweld, …) vragen we om dit onmiddellijk te melden. Er wordt dan een eerste maal mondeling contact opgenomen met de ouders van het lid of lid zelf (bij +18-jarigen). Het gedrag van het lid wordt na deze kennismaking geëvalueerd door de betrokken docent. Wanneer na een tweede, verwittiging geen verbetering kan vastgesteld worden, heeft de vereniging het recht dit lid uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. Dezelfde regels gelden voor discriminatie en seksuele intimidatie.
 • Het gebruik van Whatsapp is een handige tool om filmpjes van de lessen door te sturen naar alle danserts uit die les. Whatsapp mag echter NIET gebruikt worden om af te melden voor een les of om zich ziek te melden.
 • We vragen ook om geen reclame te maken voor andere dansscholen of 'concurrentiële' events van buitenaf.
 • Danzateljee vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen buiten de lestijden en/of verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen in en rond de dansschool.  Elk lid (en elke docent) is sowieso verzekerd tijdens 'normale' activiteiten. We vragen dan ook om geen abnormale zaken te doen, die schade of ongelukken kunnen teweegbrengen.

 

 1. Gedragscode

 

RESPECT

 • waardering en collegialiteit
 • we laten iedereen in zijn waarde, ook al zijn we het niet eens met die persoon;
 • we respecteren de eigenwaarde en diversiteit van iedereen;
 • we praten mét elkaar en niet over elkaar.

INTEGRITEIT

 • eerlijkheid en betrouwbaarheid
 • we gaan vertrouwelijk met alle informatie om;
 • we respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit).

PROFESSIONALITEIT

 • duidelijke procedures
 • we lossen problemen zo snel mogelijk op;
 • elk probleem wordt professioneel behandeld;
 • we staan ervoor open om nieuwe dingen te leren.

ZORGZAAMHEID

 • aandacht en dienstbaarheid
 • we zijn vriendelijk tegen trainers en medecursisten
 • we geven onze grenzen aan;
 • we oordelen niet direct maar vragen na en trekken pas daarna conclusies.

 

 1. Handelingsprotocol ethisch sporten: klik hier

 2. Danskledij 
 • Het dragen van juwelen (uurwerken, oorbellen, kettingen, armbandjes, ringen, piercings,) is verboden tijdens de lessen, op wedstrijden en optredens. Lichamelijke schade aan het lid of andere leden door het dragen van juwelen tijdens de lessen valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging; 
 • Het dragen van makkelijke sportkledij is verplicht en verschillend per dansstijl: o Jazz: zwarte legging/ short en zwart topje Het dragen van dansslofjes of turnpantoffels met soepele zool zijn wenselijk. Basketters, pumps of zware sportschoenen zijn verboden; 
 • Klassiek ballet: de dansers dragen een uniform. Het uniform wordt beschreven op de website https://www.danzateljee.com/onze-dansschool/uniformen; 
 • Andere dansstijlen: comfortabele en sportieve kledij, sportschoenen; 
 • Lange haren worden steeds bij elkaar gebonden door middel van een elastiek en haarspeldjes zodat het gezicht vrij en steeds zichtbaar is; 
 • Het dragen van hoofddeksels is verboden tijdens de dansles. Hoofddeksels zijn enkel toegelaten in het kader van een dansstijl bv. breakdance, als deze expliciet door de docent wordt toegevoegd aan het geheel; 
 • Onze kleuters dragen geen rokjes(inkijk), kousenbroeken, verkleedkledij, schoolschoenen, slippers, Ugg's en varianten, bottines en/of laarzen maar een legging of sportief broekje, een T-shirt (eventueel trui) en dansen op blote voetjes of turnpantoffels; 
 • Zet je naam in je danskledij zodat je je spullen gemakkelijk terugvindt. 

 

 1. Danslessen 
 • Jullie geven raad wanneer leden zich wensen in te schrijven voor een cursus die 'buiten' leeftijd of ervaring ligt. Overstappen naar een andere/hogere groep is steeds in samenspraak met de desbetreffende docent; 
 • Voor een gesprek met de dansdocenten dient steeds een afspraak te worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat jullie tijd verliezen vóór of na een les; 
 • Ouders en begeleiders zijn enkel toegelaten in de danszaal om hun kinderen naar de les te begeleiden of hen te helpen indien ze jonger zijn dan 8 jaar; 
 • Laat steeds de danszaal netjes achter wanneer je ze verlaat: laat geen kledij, lege flesjes, enz. slingeren; 
 • Hand- voet- en/of mondafdrukken horen niet thuis op onze spiegels! 
 • Omwille van de wet op auteursrechten mogen onze choreografieën niet gebruikt worden voor andere doeleinden zoals voor schoolfeesten, evenementen, enz. Zij zijn eigendom van Danzateljee en het kopiëren ervan is verboden. Jullie spenderen veel tijd in het maken ervan en deze zomaar doorgeven aan anderen zou respectloos zijn; 
 • Bij afwezigheid verwittigt het lid de vereniging telefonisch of per email. NIET via Whatsapp!
 • Indien te veel leerlingen hun afwezigheid vooraf melden kunnen lessen afgelast of samengevoegd worden; 
 • Indien jullie plots of onvoorzien afwezig zouden zijn, worden de leden per e-mail (of afhankelijk van het tijdstip ook per sms) verwittigd;
 • Zorg ervoor dat de jonge kinderen uit je dansles opgehaald worden door hun ouders. We vragen om hier mee op te letten! 

 

 1. Kantine 
 • Jullie mogen als docent gebruik maken van onze kantine, tijdens, voor en na jullie lessen.

 

 1. Privacy 
 • Het gebruik van beeld- en geluidsapparatuur in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape enz.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan mits toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken; 
 • Sfeerbeelden die een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeven kunnen door leden van het Bestuur of door de door hen aangeduide personen genomen worden (video- en fotomateriaal) en mogen vrij gebruikt worden voor promotiemateriaal, website en social media. Indien hier bezwaar over bestaat, moet dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij inschrijving van het lid. Indien iemand een foto/beeld verwijderd wil zien kan deze contact opnemen met het Bestuur; 

 

 1. Auteursrecht 
 • Het logo van de vereniging kenmerkt de huisstijl en kan enkel gebruikt worden voor publicaties eigen aan de vereniging. Het logo mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen of aangepast worden zonder toestemming van de vereniging. 
 • Alle informatie op deze pagina is voorbehouden aan fouten en wijzigingen! 

 

© 2022 Danzateljee.com