FINANCIËLE OPLOSSINGEN
&
MOGELIJKE TERUGBETALINGEN


VT STATUUT

Op het kleefbriefje van uw ziekenfonds kan je nakijken of je een VT-statuut hebt. 
Het 3e cijfer is een 1 (zoals u kan zien op de foto)

 

INFORMATIE

1. Je betaalt je lidgeld volledig
2. Je krijgt een document waarmee je een bedrag kan terugkrijgen van buurtsport (Berchem)
3. Opgelet, je moet in je eigen districtskantoor van buurtsport je aanvraag indienen. Woon je in Berchem, doe je dat dus in het kantoor van Berchem.


ZIEKENFONDS

U kan bij uw ziekenfonds een terugbetaling krijgen op  het betaalde lidgeld voor een heel schooljaar / seizoen. 

U brengt het ziekenfondsformulier binnen en wij vullen het met plezier voor u in.

Neem contact op met uw ziekenfonds voor meer info. 

INFORMATIE

1. Je betaalt je lidgeld volledig voor een heel schooljaar. Deze terugbetaling is niet geldig voor een korte periode. 
2. Je krijgt een document waarmee je een bedrag kan terugkrijgen van uw ziekenfonds
3. Je brengt het document binnen in uw ziekenfondskantoor


AFBETALINGSPLAN

Je hebt geen VT-statuut? Geen OCMW hulp?

Wij maken voor u een op maat gemaakt afbetalingsplan. 

Voor meer info kan u steeds terecht aan de balie. 

INFORMATIE

1. We bepalen samen welk bedrag haalbaar is om op verschillende tijdstippen terug te betalen. 

2. We ondertekenen samen het afbetalingsplan.